rmrl online catalogue
Total number of results: 1

Results for தான்யா, கோ are:

தான்யா, கோ
இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ்க் கவிதைகளில் மார்க்சியக் கொள்கைகளின் தாக்கம்
ஐந்திணைப் பதிப்பகம், 1990
Shelf mark. 127123