rmrl online catalogue
Total number of results: 7

Results for ஜோஷி, பி. ஸி are:

ஜோஷி, பி. ஸி
காங்கிரஸ் காரியக் கமிட்டிக்கு கம்யூனிஸ்டுகளின் பதில்
ஜனசக்தி பிரசுராலயம், 1946
Shelf mark. 005040; 048545
ஜோஷி, பி. ஸி
காங்கிரஸ் தேசபக்தர்களுக்கும் மக்களுக்கும்
இந்திய கம்னியூஸ்ட் கட்சி, 1947
Shelf mark. 004301
ஜோஷி, பி. ஸி
காந்தி-ஜோஷி கடிதப் போக்குவரத்து
ஜனசக்தி பிரசுராலயம், 1900
Shelf mark. 027882
ஜோஷி, பி. ஸி
காந்தி-ஜோஷி கடிதப் போக்குவரத்து
நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், 1983
Shelf mark. 069814
ஜோஷி, பி. ஸி
சுதந்திரத்திற்காக இறுதிப் போராட்டம்
ஜனசக்தி பிரசுராலயம், 1946
Shelf mark. 9217.8
ஜோஷி, பி. ஸி
மீண்டும் கூடுக
ஜனசக்தி பிரசுராலயம், 1944
Shelf mark. 005099
ஜோஷி, பி. ஸி
முடிந்த அளவு கொடுக்க முந்துங்கள்
இந்தியக் கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி, 1945
Shelf mark. 005076