rmrl online catalogue
Total number of results: 10

Results for ஜயசெந்தில்நாதன், பு. மா are:

ஜயசெந்தில்நாதன், பு. மா
அறவழி வாசகம்
தர்ம ப்ரபோதனா ட்ரஸ்ட், 1970
Shelf mark. 069961
ஹபீபுல்லாஹ், என். எம்
உழைப்பில் மலர்ந்த ஒலிம்பியா
மணிமேகலைப் பிரசுரம், 1999
Shelf mark. 057384
சமயக் களஞ்சியம்
இந்து சமய மன்றம், 1985
Shelf mark. 097792
ஜயசெந்தில்நாதன், பு. மா
சிவத் திருமேனிகள்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம், 1997
Shelf mark. 112932
திருக்கச்சியோகம்பம்
திருவேகம்பநாதர் கோயில் தேவஸ்தானம், 1972
Shelf mark. 017451
ஜயசெந்தில்நாதன், பு. மா
திருமுறைத் தலங்கள்
தமிழ் நிலையம், 1997
Shelf mark. 113723
ஜயசெந்தில்நாதன், பு. மா
திருவாசக திருவிசைப்பாத் தலங்கள்
இந்து சமய மன்றம், 1990
Shelf mark. 066736
ஜயசெந்தில்நாதன், பு. மா
தேவார வைப்புத் தலங்கள்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம், 2003
Shelf mark. 112648
ஜயசெந்தில்நாதன், பு. மா
ஸ்ரீ காமாக்ஷி தேவி
ஸ்ரீ காமாக்ஷி அம்பாள் தேவஸ்தானம், 1969
Shelf mark. 093347
ஸ்ரீ ஜயேந்திர விஜயம்
வானதி பதிப்பகம், 1983
Shelf mark. 085491