rmrl online catalogue
Total number of results: 4

Results for இமயவரம்பன் are:

இமயவரம்பன்
கடவுள் படும்பாடு
செந்தமிழ்ப் பதிப்பகம், 1949
Shelf mark. 024886; 032769
வெகுஜனன்
கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் தோழர் சண்முகதாசன்
சவுத் ஏசியன் புக்ஸ் ; புதியபூமி வெளியீட்டகம், 1994
Shelf mark. 056476
இமயவரம்பன்
தேசியம் அன்றும் இன்றும்
புதிய பூமி வெளியீட்டகத்துடன் இணைந்து ; சவுத் ஏசியன் புக்ஸ், 1995
Shelf mark. 089738
இமயவரம்பன்
பார்ப்பனர் சூழ்ச்சியும் மன்னர்கள் வீழ்ச்சியும்
திராவிடர் கழக வெளியீடு, 1997
Shelf mark. 054917