rmrl online catalogue
Cornforth, Maurice Campbell
மார்க்சிய மூல நூல் வாசிப்புக்கு, ஒரு கையேடு / மாரிஸ் கார்ன்ஃபோர்த் ; தமிழில், திருப்பூர் மிலிட்டரி பொன்னுசாமி
1. பதிப்பு
சென்னை : பாரதி புத்தகாலயம், 2012
200 p. ; 21 cm.
Donated by பாரதி புத்தகாலயம்
பொன்னுசாமி, மிலிட்டரி
RMRL Shelf mark.119850