rmrl online catalogue
Cunes, Fredrick
Memoir of Commander Fredrick Cunes delivered to his successor, Caspar De Jong, on the 31st December 1756 / copied by the Rev. P. Groot = Memorie door den Afgaanden Commandeur Fredrik Cunes ann desselfs vervanger den weledelen heer aankomende commandeur Casparus De Jong overgegeven de dato laatsten December 1756 / gecopoeered door den wel. eerw. heer P. Groot
Madras : Printed by the Superintendent, Government Press, 1908
36 p. ; 33 cm.
Donated by Ramasamy, R
Groot, P
RMRL Shelf mark.114965