rmrl online catalogue
பூவண்ணன், 1932-
தமிழ்ப்பாட நூல் : ஆறாம் வகுப்பு / [ஆசிரியர் வே. தா. கோபாலகிருஷ்ணன் 'பூவண்ணன்']
1. பதிப்பு
சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், 1973
[iv], 154 p. ; 21 cm.
Donated by A. K. Paranthamanar family members
RMRL Shelf mark.097895