rmrl online catalogue
Liebknecht, William, 1826-1900
சிலந்தியும் ஈயும் / வில்ஹெல்ம் லீப்னெஹ்ட் ; மொழிபெயர்ப்பாளர் ரா. கிருஷ்ணையா
1. பதிப்பு
சென்னை : பாரதி புத்தகாலயம், 2005
14, [2] p. : ill. ; 21 cm.
Donated by பாரதி புத்தகாலயம்
கிருஷ்ணையா, ரா
RMRL Shelf mark.080592