rmrl online catalogue
Ioirish, N. P
தேனீக்களும் மக்களும் / நாம் ஐயோரிஷ் ; மொழிபெயர்ப்பாளர் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்
மாஸ்கோ : மீர் பதிப்பகம், 1982
318, [2] p. : ill. ; 20 cm.
சிற்பி
RMRL Shelf mark.008606