rmrl online catalogue
Lokhande, Srinivasa G
Jijabai / author S. G. Lokhande ; translator Ramaswami Iyer ; chief editor L. S. Seshagiri Rao ; art Ganesh Acharya
1st print
Bangalore : Bharata-Bharati Pustaka Sampada, 1975
48 p. : ill. ; 17 cm.
Donated by Hariharan, E. S.
Ramaswami Iyer
Ganesh Acharya
RMRL Shelf mark.078838