rmrl online catalogue
பூவண்ணன், 1932-
இதோ ஒரு ஹீரோ : சிறுவர் கதைகள் / குழந்தை இலக்கிய மாமணி டாக்டர் பூவண்ணன்
1. பதிப்பு
சென்னை : வானதி பதிப்பகம், 1992
92 p. : ill. ; 19 cm.
Donated by Hariharan, E. S.
RMRL Shelf mark.078748