rmrl online catalogue
பூவண்ணன், 1932-
ஆலம் விழுது : தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளில் திரைப் படமாகவந்து புகழ்பெற்ற சிறுவர் நாவல் / குழந்தை இலக்கிய மாமணி டாக்டர் பூவண்ணன்
வானதி 1. பதிப்பு
சென்னை : வானதி பதிப்பகம், 1990
88 p. : ill. ; 22 cm.
Donated by Hariharan, E. S.
RMRL Shelf mark.078735