rmrl online catalogue
பூவண்ணன், 1932-
காந்தி மொழிக் கதைகள் / பூவண்ணன்
1. பதிப்பு
மதுரை : தமிழ்நாடு காந்தி நினைவு நிதி, 1969
23 p. : ill. ; 25 cm.
Donated by Hariharan, E. S.
RMRL Shelf mark.078591