rmrl online catalogue
தவமணி சுப்பிரமணியன்
தனலெட்சுமி புதிய கோலங்கள் / கோலங்கள் தவமணி சுப்பிரமணியன் ; தொகுத்து வழங்கியவர் ஜோதி. மணவாளன்
சிவகாசி : ஜோதி பப்ளிகேசன்ஸ், 1990
[20] p. : chiefly ill. ; 24 cm.
Donated by Indian Express
RMRL Shelf mark.075498