rmrl online catalogue
Gandhi, Mahatma, 1869-1948
காந்தி மொழிக்கதைகள் : 2 / பூவண்ணன்
2. பதிப்பு
மதுரை : காந்திய இலக்கியச் சங்கம், 1986
22 p. ; 23 cm.
Donated by Indian Express
பூவண்ணன்
RMRL Shelf mark.070875