rmrl online catalogue
ஜோதிர்லதா கிரிஜா, 1935-
சுதந்திரச் சிற்பி சுப்பிரமணிய பாரதி / ஜோதிர்லதா கிரிஜா
1. பதிப்பு
நாகப்பட்டினம் : இமயப் பதிப்பகம், 1981
72 p. ; 18 cm.
Donated by Indian Express
RMRL Shelf mark.061830