rmrl online catalogue
இளங்கோ, ஜி. எஸ்
இடைக்கழி நாட்டு இளநீர் / கவிஞர் ஜி. எஸ். இளங்கோ
1. பதிப்பு
சென்னை : சாரதா பதிப்பகம், 1987
140 p. : ill. ; 18 cm.
Donated by Indian Express
RMRL Shelf mark.061068