rmrl online catalogue
ஜெயக்குமார், இரா
வெறிநோய் : Rabies / டாக்டர் இரா. ஜெயக்குமார், டாக்டர் வே. ஞானப்பிரகாசம்
1. பதிப்பு
சென்னை : நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், 1995
72 p. : ill. ; 18 cm.
Donated by Indian Express
ஞானப்பிரகாசம், வே
RMRL Shelf mark.060735