rmrl online catalogue
ஜெகசிற்பியன், 1925-1978
இன்பப் பொய்கை / எழுதியது ஜெகசிற்பியன்
1. பதிப்பு
சென்னை : மனோரஞ்சிதம் காரியாலயம், 1951
51, [1] p. ; 18 cm.
Donated by Garden collection
RMRL Shelf mark.050802