rmrl online catalogue
Dave, Jugatarama, 1891-
பாப்பா காந்தி / ஜுகத்ராம் தவே ; தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு ஹரிஹர சர்மா
1. பதிப்பு
சென்னை : மதராஸ் பிரிமியர் கம்பெனி, 1947
vi, 188 p. ; 13 cm.
ஹரிஹர சர்மா
RMRL Shelf mark.035246