rmrl online catalogue
ஜெயசீலன், சூ. ம
மலேசிய வேருக்குள் தமிழர் இரத்தம் / சூ. ம. ஜெயசீலன்
சென்னை : நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 2015
56 p. ; 20 cm.
Donated by தி. மு. க. தலைமைக் கழகம்
RMRL Shelf mark.130775