rmrl online catalogue
பார்த்தசாரதி, நா, 1932-1987
நா. பா. வின் இலக்கியக் கதைகள் : புறநானூற்றுச் சிறு கதைகள், தமிழ் இலக்கியக் கதைகள், மூவரை வென்றான்
2. பதிப்பு
சென்னை : ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், 2010
392 p. ; 20 cm.
Donated by தி. மு. க. தலைமைக் கழகம்
RMRL Shelf mark.130768