rmrl online catalogue
Stepanova, E
கார்ல் மார்க்ஸ் வாழ்க்கைச் சுருக்கம் / எ. ஸ்தெபானவா ; தமிழாக்கம், நா. தர்மராஜன்
2. பதிப்பு
மாஸ்கோ : முன்னேற்றப் பதிப்பகம், 1987
189 p., plates ; 18 cm.
Donated by தமிழரசி, இரா
தர்மராஜன், ந
RMRL Shelf mark.126343