rmrl online catalogue
பூவண்ணன், 1932-
டாக்டர் பூவண்ணனின் சிறுவர் இலக்கியக் களஞ்சியம் / தொகுப்பாசிரியர், வத்சலா பூவண்ணன்
1. பதிப்பு
கோவை : பூவண்ணன் பதிப்பகம், 1995
320 p. : ill. ; 22 cm.
Donated by சௌந்தர்
வத்சலா பூவண்ணன்
RMRL Shelf mark.123010