rmrl online catalogue
Total number of results: 4

Results for ஹிரேன் முகர்ஜி are:

ஹிரேன் முகர்ஜி
இந்திய சோவியத் நட்புறவு
நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1977
Shelf mark. 051160
ஹிரேன், முகர்ஜி
இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 60 ஆண்டு நிறைவு சிறப்பு வெளியீடு
இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழ் மாநிலக்குழு, 1985
Shelf mark. 088036
ஹிரேன் முகர்ஜி
சோஷலிச ஜனநாயகம்
நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1977
Shelf mark. 056237
மஹாத்மா ஒரு மார்க்ஸீய மதிப்பீடு
நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 1978
Shelf mark. 019587