rmrl online catalogue
தென்னகன், அரிமதி, 1934-
சின்னச் சின்ன விழுதுகளே! / புலவரேறு அரிமதி தென்னகன்
1st ed
சென்னை : வெற்றி பதிப்பகம், 1994
108 p. ; 22 cm.
Donated by Hariharan, E. S
RMRL Shelf mark.119122