rmrl online catalogue
ராஜகோபாலாச்சாரியார், சக்கரவர்த்தி, 1878-1972
திருமூலர் தவமொழி / ராஜாஜி சோமு
1. பதிப்பு
சென்னை : பாரதி பதிப்பகம், 1964
164 p. ; 18 cm.
Donated by Arunachalam, M
சோமு
RMRL Shelf mark.101645