rmrl online catalogue
சுந்தர சுப்பிரமணியம், ம
திருக்குறள் நீதிக் கதைகள் / ம. சுந்தர சுப்பிரமணியம்
8. பதிப்பு
சென்னை : அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, 1947
[iii], 120 p. ; 19 cm.
RMRL Shelf mark.000989