rmrl online catalogue
திருவள்ளுவர்
திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறள் : மூலம், உரைகளில் காணப்படும் அருஞ் சொற்களுக்கு உரையும் / பரிமேலழகர் உரையுடன்
1. பதிப்பு
சென்னை : சக்தி காரியாலயம், 1957
iv, [iii], 503 p. ; 19 cm.
Donated by Valampuri Somanathan
பரிமேலழகர்
RMRL Shelf mark.092727