rmrl online catalogue
கோவிந்தராசனார், மயிலை சீனி
திருக்குறள் நாடகம் : காமத்துப்பால் : களவியல், கற்பியல் இரண்டும் / மயிலை சீனி. கோவிந்தராசனார் அவர்கள் இயற்றியது
2nd ed
[சென்னை] : மயிலை மாணிக்கவேல் முதலியார், 1927
28, 195 p. ; 18 cm.
மாணிக்கவேல் முதலியார், மயிலை
RMRL Shelf mark.000946; 000947; 019934; 040351