rmrl online catalogue
சதாசிவம், மு, 1936-
வள்ளுவரின் அறிவுரைகளும் கட்டளைகளும் : அகர வரிசையில் / பன்மொழிப் புலவர் மு. ச. சிவம்
1. பதிப்பு
ஈரோடு : மீரா நிலையம், 1988
84 p. : ill. ; 19 cm.
RMRL Shelf mark.000938