rmrl online catalogue
தங்கவேலு, கோ
தாய்நில வரலாறு / பேரா. முனைவர் கோ. தஙகவேலு
1. பதிப்பு
சென்னை : அமிழ்தம் பதிப்பகம், 2008
2 pts : maps ; 22 cm.
Includes bibliographical references p. ([288]-291)
Donated by இளவழகன், கோ.
RMRL Shelf mark.087798 R; 087799 R