rmrl online catalogue
Beschi, Costantino Giuseppe, 1680-1747
திருக்குறள் வீரமாமுனிவர் உரை / பொதுப்பதிப்பாசிரியர் டாக்டர் சூ. இன்னாசி ; பதிப்பாசிரியர் எஸ். சௌந்தரபாண்டியன்
1. பதிப்பு
சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், 1985
xx, 121 p. ; 26 cm.
Includes bibliographical references and index
Donated by University of Chicago
இன்னாசி, சூ
சௌந்தரபாண்டியன், எஸ்
RMRL Shelf mark.084583