rmrl online catalogue

பழைய மரப்பாலத்தில் ஒரு சம்பவம் : மொழிபெயர்ப்புச் சிறுகதைகள் / தொகுப்பாசிரியர் துரைபாண்டி
1. பதிப்பு
சென்னை : பாரதி புத்தகாலயம், 2005
96 p. : ill. ; 21 cm.
Donated by பாரதி புத்தகாலயம்
துரைபாண்டி
RMRL Shelf mark.080594