rmrl online catalogue
தெசிணி, 1936-
குறளின்பம் : குறளும் குமுகாயமும் / கவிஞர் தெசிணி
1. பதிப்பு
சென்னை : கார்த்திக் பதிப்பகம், 2000
128 p. : ill. ; 18 cm.
Donated by Desini
RMRL Shelf mark.073985