rmrl online catalogue
திருமேனி காரி இரத்தின கவிராயர், fl. 1550-1575
திருமேனி காரி இரத்தின கவிராயர் இயற்றிய திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை நுண்பொருள் மாலை / பதிப்பாய்வு டாக்டர் இ. சுந்தரமூர்த்தி
1. பதிப்பு
சென்னை : தேன்மொழி நூலகம், 1980
[6], xlviii, 208 p. ; 18 cm.
Donated by Thanjai PrakashArunachalam, M
சுந்தரமூர்த்தி, இ
RMRL Shelf mark.072324; 100514; 100515; 100516