rmrl online catalogue
சண்முகம் பிள்ளை, மு, 1919-1997
யாப்பு அமைதியும் பாட வேறுபாடும் / ஆசிரியர் மு. சண்முகம் பிள்ளை
சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், 1971
xii, 206 p. ; 25 cm.
Bibliography: p. 195-196
Donated by Arunachalam, M
RMRL Shelf mark.096852; 100543