rmrl online catalogue
ஆதித்தர், அ. கு, 1901-
30 குறளின் மெய்ப்பொருள் / கவிஞர் அ. கு. ஆதித்தர்
சென்னை : சாந்தி நூலகம், 1968
[6], 72 p. ; 18 cm.
Donated by Indian Express
RMRL Shelf mark.067324