rmrl online catalogue
இளங்குமரன், இரா, 1930-
ஒருகுறள் ஒருநூல் : 2. அறத்தாறு இதுவென வேண்டா / இரா. இளங்குமரன்
மதுரை : செல்வம் பதிப்பகம், 1992
32 p. ; 18 cm.
Donated by Indian Express
RMRL Shelf mark.067016