rmrl online catalogue

பாவையர் பாமாலை : மாணவியர்க்கு / தொகுப்பாசிரியர் திருச்சி தியாகராஜன் ; அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் காமராஜர் அவர்களால் 2. 10. 67ல் வெளியிடப்பட்டது
1. பதிப்பு
சென்னை : முருக தனுஷ்கோடி மகளிர் உயர்நிலைப் பள்ளி, 1967
112 p., [1] leaf of plates ; 18 cm.
Donated by Rani Siromoney
தியாகராஜன், திருச்சி
RMRL Shelf mark.066185