rmrl online catalogue
சத்தியசாட்சி, பொன்னு ஆ, 1923-
திருக்குறளும் விவிலியமும் / தலைமையுரை பேராசிரியர் பொன்னு ஆ. சத்தியசாட்சி ; ஆய்வுரை புலவர் மு. தெய்வநாயகம் ; கலந்துரையாடல் தொகுப்பு டாக்டர் வீ. ஞானசிகாமணி
2. பதிப்பு
சென்னை : மெய்ப்பொருள் பதிப்பகம், 1981
47 p. ; 18 cm.
Donated by Indian Express
தெய்வநாயகம், மு
ஞானசிகாமணி, வீ
RMRL Shelf mark.063948