rmrl online catalogue
முருகன், ப
திருவள்ளுவரின் பொருளியல் சிந்தனை / ஆசிரியர் பேராசிரியர் ப. முருகன்
1. பதிப்பு
சென்னை : நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், 1994
[4], 140 p. ; 18 cm.
Bibliography: p. 138-140
Donated by Indian Express
RMRL Shelf mark.061247