rmrl online catalogue
திலகம், சுப
உலகில் இசைக்கலை படைத்தவன் தமிழன் / கோட்டாறு கவிஞர் சுப. திலகம்
1. பதிப்பு
நாகர்கோவில் : சுமா வெளியீட்டகம், 1990
viii, 122 p. : ill. ; 18 cm.
Donated by Indian Express
RMRL Shelf mark.060886