rmrl online catalogue
சதாசிவம், செ, 1909-
திருக்குறளில் புதிய சிந்தனை : II / ஆசிரியர் செ. சதாசிவம்
1. பதிப்பு
நாகர்கோவில் : சுபா பதிப்பகம், 1999
133 p. ; 21 cm.
Donated by Donor not known
RMRL Shelf mark.056162