rmrl online catalogue
தருமலிங்கம், ஜி. எம்
கற்பனை யலங்காரம் / ஜி. எம். தருமலிங்கம்
திருச்சினாப்பள்ளி : ஜி. எம். தருமலிங்கம், 1953
42 p. ; 18 cm.
Donated by Ramanujan, A. K.
RMRL Shelf mark.054499