rmrl online catalogue
சிவராமன், வ
திருக்குறள் தரும் ஆழ்ந்த சிந்தனைகள் / ஆசிரியர் வ. சிவராமன்
1. பதிப்பு
சென்னை : வைரம் பதிப்பகம், 1994
80 p. ; 18 cm.
Donated by Garden collection
RMRL Shelf mark.050615