rmrl online catalogue
வேலாயுதம் பிள்ளை, சாமி
திருக்குறட் சொல்லடைவு / தமிழ் மணி சாமி. வேலாயுதம் பிள்ளை ... இயற்றியது
சென்னை : மொழியரசிப்பதிப்பகம், 1952
216, 120 p. ; 22 cm.
Donated by Arunachalam, M
RMRL Shelf mark.062236; 100534