rmrl online catalogue
கோவிந்தசாமி, மு, 1920-
திருக்குறளும் பிற உரையாசிரியர்களும் / நூலாசிரியன் மு. கோவிந்தசாமி
1. பதிப்பு
அண்ணாமலைநகர் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 1975
x, 314, 19 p. ; 22 cm.
RMRL Shelf mark.000611; 018459